Jaarcijfers 2014

Feiten & cijfers

Terugblik
Voor Medisch Spectrum Twente stond het jaar 2014 vooral in het teken van ‘verbeteren’. Begin 2015 ontvingen wij het bericht dat de accreditatie voor het Veiligheidsmanagement Systeem was behaald. Ook de visitatie van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) hebben we glansrijk doorstaan. In totaal heeft MST in 2014 40 externe visitaties en audits behaald. Uit dergelijke externe toetsen komen aanbevelingen waarmee MST de zorg nog verder kan verbeteren en waarvan wij de verbeterpunten dan ook actief oppakken.
Waar wij als MST ook trots op zijn is dat het Vrouw Kind Centrum (VKC), dat afgelopen jaar haar vijfjarig bestaan vierde, als één van de eerste geboortecentra in Nederland het keurmerk van de vereniging ouders van couveusekinderen heeft ontvangen. Bovendien heeft neonatologieverpleegkundige Marion Wissink van het VKC de Santeon Verpleegkundige prijs gewonnen.

MST heeft ook in 2014 volop meegedaan aan de ontwikkelingen binnen Santeon. We voldoen aan de eisen die we als Santeonziekenhuizen stellen aan de behandeling van borstkanker en daarmee ook ruimschoots aan de eisen van de Borstkankervereniging Nederland. Ook het Santeonproject ‘het meten van de kwaliteit van leven’ heeft een goede start gemaakt onder leiding van medewerkers van MST. Binnen dit project wordt de kwaliteit van leven van en voor onze patiënten inzichtelijk gemaakt.Een andere jubilerende afdeling binnen MST is het Thoraxcentrum Twente, dat in september tien jaar bestond. Ook hier is alle reden om trots te zijn op wat er tot nu toe bereikt is: uitstekende patiëntenzorg, korte wachttijden en – heel belangrijk – tevreden patiënten en verwijzers.

De acute zorg in MST heeft het in 2014 ook goed gedaan. Dat bleek wel bij de massale inzet na het vreselijke Monstertruck ongeluk in Haaksbergen in april van het vorige jaar. Alle oefeningen die we als ziekenhuis regelmatig houden bleken hier hun vruchten af te werpen en bij de hulpverlening werd optimaal samengewerkt tussen MST en andere ziekenhuizen in de regio om hulp te verlenen aan de vele slachtoffers.
Niet alleen in de eigen regio is er sprake van mooie samenwerkingsverbanden, ook de samenwerking in de Euregio neemt steeds vastere vormen aan. Zo zijn we een samenwerking aangegaan op het gebied van Kindergeneeskunde, waarbij MST vanaf 1 januari van dit jaar Duitse patiëntjes uit de grensregio krijgt doorverwezen.

Natuurlijk, ook bij MST waren er in 2014 zaken die wat minder goed gingen, de implementatie van de digitale statusvoering bleek complexer te zijn dan voorzien. Maar het speerpunt afgelopen jaar was niet voor niets ‘aantoonbaar verbeteren’. Alle pijlen zijn er dan ook op gericht de dingen die dit jaar minder goed gingen in 2015– met als thema ‘Bouwen aan beter’ verder te verbeteren.

Kerncijfers
hst5-feiten-cijfers_infographic1
hst5-feiten-cijfers_infographic2
hst5-feiten-cijfers_infographic3
hst5-feiten-cijfers_infographic4
Patiëntervarings-onderzoek: CQ-index
hst5-feiten-cijfers_infographic5
hst5-feiten-cijfers_infographic6