• Leeswijzer

    In deze Jaarimpressie van Medisch Spectrum Twente (MST) leest u alles over de verhuizing van het ziekenhuis naar de nieuwe locatie in de binnenstad van Enschede. Met deze verhuizing gaan vele positieve veranderingen gepaard. Onze manier van werken verandert, zowel op de polikliniek als op de verpleegafdelingen, zodat we patiënten en bezoekers nog beter van dienst kunnen zijn. Ook fysiek gaat er het nodige veranderen. De verschillende specialismen worden meer rondom ziektebeelden georganiseerd, bijvoorbeeld bij de behandeling van oncologie (kanker). Artsen en verpleegkundigen van verschillende specialismen kunnen in het nieuwe ziekenhuis makkelijker met elkaar overleggen over onderzoeken, behandelingen en medicatie.

    De verhuizing en de veranderingen en verbeteringen die het nieuwe ziekenhuis met zich meebrengt, staan dit jaar hoog op de agenda van MST. Om die reden gaat de aandacht in onze jaarimpressie hier voor een belangrijk deel naar uit. In de drie hoofdartikelen in deze jaarimpressie laten wij bedrijfskundig managers van MST aan het woord over de Nieuwe Kliniek, de Nieuwe Polikliniek en Oncologie, één van de speerpunten binnen ons ziekenhuis. Wilt u over een specifiek onderwerp dat in deze interviews aan de orde komt meer weten, dan kunt u doorklikken naar de interviews met medewerkers en patiënten die u aan de linkerzijde van elke pagina vindt. Een voorbeeld: Bedrijfskundig manager Heidi Witbreuk vertelt in deze jaarimpressie over de eenpersoonskamer die u straks in de Nieuwe Kliniek zult vinden en over de roomservice per kamer die daarbij hoort. Vervolgens vertelt roomservicemedewerker Yvonne de Jager wat zij precies voor patiënten gaat betekenen in het nieuwe ziekenhuis en leest u in het interview met floormanager Irma Wolters en teamhoofd Yvonne Kamphuis alles over de inrichting van de afdelingen in het nieuwe ziekenhuis.

    Elk hoofdartikel gaat vergezeld van vier kortere interviews met mensen van de werkvloer en (voormalig) patiënten van MST. Zodat u een zo breed en goed mogelijk beeld krijgt van wat MST voor u en de regio betekent.