• Leeswijzer

    In deze Jaarimpressie van Medisch Spectrum Twente leest u alles over de verhuizing van het ziekenhuis naar de nieuwe locatie in de binnenstad van Enschede en de veranderingen die daarmee gepaard gaan. Veranderingen in positieve zin, zowel in de manier van werken en de omgang met patiënten als fysieke veranderingen. Ook vertellen wij u graag over één van de speerpunten van MST: Oncologie.

    In hoofdstuk 2 t/m 4 van deze jaarimpressie laten wij bedrijfskundig managers van MST aan het woord over de Nieuwe Kliniek, de Nieuwe Polikliniek en de afdeling Oncologie. Wilt u over een specifiek onderwerp dat in deze interviews aan de orde komt meer weten, dan kunt u doorklikken naar de interviews met medewerkers en patiënten die u aan de linkerzijde van elke pagina vindt. Een voorbeeld: Bedrijfskundig manager Heidi Witbreuk vertelt in deze jaarimpressie over de eenpersoonskamer die u straks in de Nieuwe Kliniek zult vinden en over de roomservice per kamer die daarbij hoort. Vervolgens vertelt roomservicemedewerker Yvonne de Jager wat zij precies voor patiënten gaat betekenen in het nieuwe ziekenhuis en leest u in het interview met XXX alles over de inrichting van de afdelingen in het nieuwe ziekenhuis.

    Elk hoofdartikel gaat vergezeld van vier kortere interviews met mensen van de werkvloer en (voormalig) patiënten van MST. Zodat u een zo breed en goed mogelijk beeld krijgt van wat MST voor u en de regio betekent.